Znajdź ebooka:

Aktualności

  25-02-2019 21:01

  Czytniki ebooków

  Co jakiś czas wszyscy stają przed dylematem "Jaki czytnik wybrać?". Temat wraca jak bumerang, a raz podjęta decyzja nie zawsze jest aktualna po upływie kilku lat od zakupu ostatniego urządzenia do czytania ebooków.
  czytaj

  08-11-2016 00:12

  Świat Ebooków

  Powstała nowa księgarnia z ebookami - witamy światebooków.pl!
  czytaj

  16-05-2015 08:00

  Ebook jako prezent

  Jednymi z najpopularniejszych prezentów są niewątpliwie książki. Podarowanie książki na urodziny lub z okazji innego, ważnego wydarzenia, to zawsze dobry pomysł.
  czytaj

  08-12-2014 09:00

  Czas motyli, Julia Alvarez, recenzja ebooka

  Są miejsca, które kojarzą się nam z wojną, rewolucją, wielkimi dziejowymi wydarzeniami. Są też takie walki, które pozostają zawsze w cieniu historii. Jedną z nich jest długi okres dyktatury Rafaela Trujillo na Dominikanie – rajskiej wyspie, której piękne, białe plaże nierzadko spływały krwią, zaś morze zapamiętało wiele zbezczeszczonych, zmaltretowanych ciał.
  czytaj

  02-12-2014 09:00

  Największa księgarnia z ebookami w Polsce, czyli jeszcze o piractwie

  Jaki jest Wasz typ? Kto dominuje na rodzimym rynku ebooków? Kto ustala na nim warunki? Chyba Wasza odpowiedź będzie nad wyrost optymistyczna. Chodzi o Chomikuj.pl
  czytaj

Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce

Autor:

Książkę można określić jednym słowem jako swoisty przewodnik po transkrypcji międzynarodowej. Zawarto w niej spotykane w literaturze fonetycznej wzory transkrypcji oraz opracowane na podstawie tych wzorów autorskie propozycje konstruowania bardziej skomplikowanych symboli fonetycznych. W polskim piśmiennictwie językoznawczym brakuje pełnego opisu obecnie obowiązujących symboli alfabetu międzynarodowego. W zamyśle autora omawiana publikacja ma wypełnić tę lukę. Dobór przykładów i symboli ma służyć przede wszystkim badaczom języków słowiańskich. Z monografii mogą korzystać także lingwiści innych specjalności, a także logopedzi. Jest to jednak pozycja raczej specjalistyczna niż popularnonaukowa, dlatego może być trudna w odbiorze dla czytelnika bez podstawowego przygotowania fonetycznego. Praca składa się z 10 rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera w skrócie zarysowaną historię Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego i samego alfabetu międzynarodowego. Kolejne dwa rozdziały zawierają wszystkie zestawy symboli IPA wraz z klasyfikacją objaśniającą sposób użycia tych symboli, a także ogólne zalecenia Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego dotyczące transkrypcji w konwencji międzynarodowej. Dalsze rozdziały poświęcono, odpowiednio, sposobom transkrybowania typów fonacji i cech prozodycznych, spółgłosek oraz samogłosek. W oddzielnej części zebrano wzory transkrybowania różnorodnych artykulacji złożonych (artykulacje podwójne, palatalizacja, labializacja, afrykaty, geminacja, typy wybuchu, nazalizacja, dyftongi). Przedostatni rozdział poświęcony jest szczególnym zagadnieniom fonetyki języków słowiańskich, gdzie omówiono między innymi kwestie związane z transkrybowaniem r frykatywnego, spółgłosek spalatalizowanych lub trących wariantów spółgłosek nosowych. Dodatkowo opracowanie zawiera przykłady transkrypcji pojedynczych wyrazów i dłuższych tekstów z różnych języków słowiańskich, zestawienie porównawcze symboli alfabetu slawistycznego i międzynarodowego, a także szczegółowy spis symboli IPA z podaniem ich wartości, nazw, kodów komputerowych i sposobów transkrypcji uproszczonej.Spis treści Wstęp / 5 1. Zarys historii IPA / 13 2. Zestawy i typologia symboli IPA / 19 3. Zasady Międzynarodowego Towarzystwa Fonetycznego / 31 4. IPA a alfabet slawistyczny / 35 5. Fonacja i prozodia / 49 5.1. Odmiany fonacji / 49 5.2. Prozodia i sylabiczność / 51 6. Spółgłoski / 61 6.1. Spółgłoski w IPA / 61 6.2. Spółgłoski wargowe (labialne) / 66 6.3. Spółgłoski zębowe (dentalne) i dziąsłowe (alweolarne) / 67 6.4. Spółgłoski retrofleksyjne i dorsalne (grzbietowe) / 69 6.5. Spółgłoski gardłowe (faryngalne) i krtaniowe (glottalne) / 71 6.6. Zwarcie krtaniowe „dźwięczne” i „bezdźwięczne” / 72 7. Samogłoski / 75 7.1. Samogłoski w IPA / 75 7.2. Samogłoski niezgłoskotwórcze / 77 7.3. Symbole samogłosek w alfabecie slawistycznym i ich odpowiedniki w IPA / 79 8. Artykulacje złożone / 83 8.1. Artykulacje podwójne / 83 8.2. Palatalizacja / 84 8.3. Labializacja i delabializacja / 86 8.4. Afrykaty / 88 8.5. Odmiany wybuchu (plozji) / 90 8.6. Geminaty / 92 8.7. Unosowienie samogłosek i odnosowienie spółgłosek nosowych / 94 8.8. Dyftongi / 97 9. Szczególne problemy fonetyki języków słowiańskich / 99 9.1. Polskie spółgłoski przedniojęzykowe / 99 9.2. Polskie spółgłoski pre- i postpalatalne / 101 9.3. Spalatalizowane spółgłoski szumiące / 104 9.4. [r] trące (frykatywne) / 105 9.5. [r] jednouderzeniowe / 106 9.6. Trące warianty spółgłosek nosowych / 107 9.7. Spółgłoski boczne w językach słowiańskich / 108 10. Przykłady transkrypcji / 111 10.1. Język czeski / 111 10.2. Język polski / 112 10.3. Język rosyjski / 114 10.4. Język słoweński / 114 11. Spis symboli IPA / 117 Bibliografia / 153 Spis rysunków i tabel / 158 Summary / 160 Резюме / 161

Komentarze od Disqus