Znajdź ebooka:

Aktualności

  25-02-2019 21:01

  Czytniki ebooków

  Co jakiś czas wszyscy stają przed dylematem "Jaki czytnik wybrać?". Temat wraca jak bumerang, a raz podjęta decyzja nie zawsze jest aktualna po upływie kilku lat od zakupu ostatniego urządzenia do czytania ebooków.
  czytaj

  08-11-2016 00:12

  Świat Ebooków

  Powstała nowa księgarnia z ebookami - witamy światebooków.pl!
  czytaj

  16-05-2015 08:00

  Ebook jako prezent

  Jednymi z najpopularniejszych prezentów są niewątpliwie książki. Podarowanie książki na urodziny lub z okazji innego, ważnego wydarzenia, to zawsze dobry pomysł.
  czytaj

  08-12-2014 09:00

  Czas motyli, Julia Alvarez, recenzja ebooka

  Są miejsca, które kojarzą się nam z wojną, rewolucją, wielkimi dziejowymi wydarzeniami. Są też takie walki, które pozostają zawsze w cieniu historii. Jedną z nich jest długi okres dyktatury Rafaela Trujillo na Dominikanie – rajskiej wyspie, której piękne, białe plaże nierzadko spływały krwią, zaś morze zapamiętało wiele zbezczeszczonych, zmaltretowanych ciał.
  czytaj

  02-12-2014 09:00

  Największa księgarnia z ebookami w Polsce, czyli jeszcze o piractwie

  Jaki jest Wasz typ? Kto dominuje na rodzimym rynku ebooków? Kto ustala na nim warunki? Chyba Wasza odpowiedź będzie nad wyrost optymistyczna. Chodzi o Chomikuj.pl
  czytaj

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 1 Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa

Autorzy:

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji,miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania. Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji przypisanych im zadań. Bezpieczeństwo było również od wieków przedmiotem poznania naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi. Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych. Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki. Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowychw Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie. W niniejszym tomie przedstawione zostały teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa.Wprowadzenie 5 Bogdan Zdrodowski Ujęcie bezpieczeństwa 7 Security Framework Sławomir Zalewski Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim 21 Dispositional Groups in Civil Society Jan Maciejewski, Daria Hofman Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej 39 Dispositional Groups in Consideration of Security Risk in Sociology Perspective Józef Marczak, Ryszard Jakubczak Kultura strategiczna w Polsce — pojęcie, ocena stanu i prognoza rozwoju 55 Strategic Culture in Poland — Concepts, Assessment and Forecast of Development Tadeusz Ambroży, Juliusz Piwowarski, Henryk Duda, Jozef Matis Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych 87 The Role of Intellectualization in Training Process of Dispositional Groups Mariusz Kramarczyk, Sabina Kramarczyk Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych 113 State Security and Police Officers’ Psychophysical Preparation for Interventions Ewa Grudziewska, Ewelina Tymoszuk, Szymon Tajak Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji 129 Styles of Resolving Conflicts Among Police Officers Jarosław Truchan, Kamil Galicki Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa 141 Cooperation Between Police Special Forces and Military Police as Selected Components of Dispositional Groups Waldemar Zubrzycki Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym 153 Potential Cooperation Between Police and Municipal Guard in Counteracting Terrorist Threats Dominik Hryszkiewicz, Katarzyna Sklepkowska Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznie Policji 169 Social Needs and Expectations in Creating Socially Responsible Police Cezary Tatarczuk Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań 191 Social Sensitivity of Public Officers Members of Dispositional Groups Illustrated with the Example of the Municipal Guard in Gdynia. Test Report Ryszard Kałużny Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno‑mundurowych 217 The Idea of Bravery in the Service of Uniformed Public Service Officers Kornelia Stępień Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać 233 Current Tendencies of the Criminal Behaviour of Juveniles in the Context of Determinants for their Appearance and the Competence of Authorities Responsible for Preventing Juvenile Crime Zdzisław Czaplicki Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka 251 Effect of Physical Activity and Environment on Human Health Andrzej Tomczak Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych 275 Preparation of University Physical Education Students for Service in Disposable Groups Joanna Renata Syska Zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacją przygotowującą do pracy w służbach dyspozycyjnych 287 The Interests of Thirteen-year-old Middle School Learners Connected with Education which Prepares for Work in Uniformed Services

Komentarze od Disqus