Znajdź ebooka:

Aktualności

  25-02-2019 21:01

  Czytniki ebooków

  Co jakiś czas wszyscy stają przed dylematem "Jaki czytnik wybrać?". Temat wraca jak bumerang, a raz podjęta decyzja nie zawsze jest aktualna po upływie kilku lat od zakupu ostatniego urządzenia do czytania ebooków.
  czytaj

  08-11-2016 00:12

  Świat Ebooków

  Powstała nowa księgarnia z ebookami - witamy światebooków.pl!
  czytaj

  16-05-2015 08:00

  Ebook jako prezent

  Jednymi z najpopularniejszych prezentów są niewątpliwie książki. Podarowanie książki na urodziny lub z okazji innego, ważnego wydarzenia, to zawsze dobry pomysł.
  czytaj

  08-12-2014 09:00

  Czas motyli, Julia Alvarez, recenzja ebooka

  Są miejsca, które kojarzą się nam z wojną, rewolucją, wielkimi dziejowymi wydarzeniami. Są też takie walki, które pozostają zawsze w cieniu historii. Jedną z nich jest długi okres dyktatury Rafaela Trujillo na Dominikanie – rajskiej wyspie, której piękne, białe plaże nierzadko spływały krwią, zaś morze zapamiętało wiele zbezczeszczonych, zmaltretowanych ciał.
  czytaj

  02-12-2014 09:00

  Największa księgarnia z ebookami w Polsce, czyli jeszcze o piractwie

  Jaki jest Wasz typ? Kto dominuje na rodzimym rynku ebooków? Kto ustala na nim warunki? Chyba Wasza odpowiedź będzie nad wyrost optymistyczna. Chodzi o Chomikuj.pl
  czytaj

Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3 Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa

Autorzy:

Bezpieczeństwo od zarania ludzkości było przedmiotem zainteresowania człowieka, społeczeństwa i organizacji państwowych, głównie w wymiarze doktrynalnym i praktycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa wymagało od państwa powołania i utrzymania wielu instytucji wykonawczych z odpowiednimi kompetencjami. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa, niezależnie od ich źródeł, mogą wystąpić obecnie w każdej sytuacji, miejscu i czasie, koniecznością jest utrzymywanie części tych wyspecjalizowanych instytucji w ciągłej zdolności do reagowania. Instytucje te w swoich ramach do bezpośrednich działań powołują grupy dyspozycyjne, które są różnie ujmowane i interpretowane w literaturze, ale ich wspólnym celem jest bezpośrednia, bezzwłoczna ochrona i obrona społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami, niezależnie czy są to grupy militarne, paramilitarne, cywilne czy ochotnicze. Specyfiką tych grup jest to, że ich członkami są zazwyczaj osoby wyróżniające się poświęceniem i zaangażowaniem w realizację zadań w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi, poświęcenia i dyspozycyjności. Ze względu na trudne warunki działania wymagają one specyficznych procedur, doboru personelu i sposobów przygotowania. Jednym z bardzo istotnych aspektów tego bezpieczeństwa jest odpowiednie przygotowanie wszystkich podmiotów do efektywnej realizacji przypisanych im zadań. Bezpieczeństwo było również od wieków przedmiotem poznania naukowego, ale dopiero kilka lat temu doczekało się w Polsce wyodrębnienia jako samodzielna dyscyplina naukowa. Wydarzenie to zintensyfikowało badania naukowe związane z wszelkimi aspektami poznania naukowego bezpieczeństwa, w tym zapoczątkowało porządkowanie języka jego opisu, tworzenie specyficznych metodyk poznania, usprawnianie funkcjonowania wszelkich podmiotów bezpieczeństwa i kierowanie nimi. Owocem tego jest liczący się dorobek naukowy związany zarówno z aspektami teoretycznymi, jak i praktycznymi grup dyspozycyjnych. Niniejsza trzytomowa publikacja jest zarówno wyrazem samodzielnej aktywności przedstawicieli polskich środowisk naukowych, jak i tej pod auspicjami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie posiadającej znaczący dorobek badawczy, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od wielu lat prowadzone są tu badania związane z wieloma aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz publikuje się ich wyniki. Właśnie przygotowaniu służb dyspozycyjnych do działań w sytuacjach kryzysowych poświęcony jest niniejszy zbiór opracowań, artykułów i referatów konferencyjnych, zawierający wyniki badań znaczących ośrodków naukowych w Polsce. Stanowi on ważny głos naukowców w rozwoju nauk o bezpieczeństwie. W niniejszym tomie przedstawione zostały praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa.Wprowadzenie 5 Robert Częścik Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie — trudna sztuka interweniowania 7 Legally, Effectively, Safely — Difficult Art of Intervention Kuba Jałoszyński Realizm szkolenia taktycznego policyjnych sił specjalnych warunkiem wysokiego poziomu umiejętności bojowych policjantów 21 Realism in Tactical Training of Police Special Forces — as a Condition of High Level of Police’s Combat Skills Marek Stefański Wybrane zagadnienia przeprowadzania interwencji policyjnej z uwzględnieniem doświadczeń w Niemczech i Stanach Zjednoczonych 35 Chosen Issues of Performing Police Intervention Based on the Experience of German and American Police Officers Robert Gwardyński Profesjonalny trening policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych 57 Professional Training of Police Officers as an Important Element of Forming the Basic Duties Jan Harasymowicz Utylitarne i aksjologiczno-etyczne zalety unifight w szkoleniu funkcjonariuszy policji i wojska 75 Utilitarian and Axiological-ethical Advantages of Unifight in the Training of Police and Army Officers Jarosław Cymerski Przygotowanie Biura Ochrony Rządu do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznym i międzynarodowym 91 Preparation of the Government Protection Bureau to Act Against Internal and International State Security Threats Piotr Łapiński, Leszek Markuszewski Kształtowanie umiejętności psychospołecznych funkcjonariuszy Służby Więziennej 109 The Development of Psychosocial Skills of Prison Service Officers Mariusz Nepelski Wsparcie działań antykryzysowych przez wykorzystanie systemów symulacyjnych w działaniach realnych 123 Support Through the Use of Anti-crisis Measures Simulation Systems in Real Activities Jarosław Kamiński, Jarosław Struniawski Profesjonalizacja kadr dowódczych w zakresie dowodzenia operacjami policyjnymi z wykorzystaniem symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych jako integralnego elementu podnoszenia kompetencji dowódczych 137 The Police Operations Simulator of Crisis Situation as an Integral Element Used in the Professionalization Process of Police Commanders’ Skills Roman Jan Głąbowski Nordic walking jako element kształtowania sprawności fizycznej policjantów 149 Nordic Walking as an Element of Improving the Physical Fitness of Police Officers Marcin Nowak Crossfit — nowa forma treningu w Policji 161 Crossfit — a New Form of Training in the Police Andrzej Chodała Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności na skuteczność strzelania — raport z badańpilotażowych 175 Influence of a Long-term Physical Effort of Moderate Intensity on the Effectivess of Shooting — Report from Pilot Research Bartłomiej Szrajber, Krzysztof Klukowski, Jolanta Kujawa, Andrzej Czamara Urazy narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną i szkoleniową 187 Injuries of Musculoskeletal System Connected with Physical Training Activities Aleksandra Nowak Zadania służby zdrowia w zapobieganiu narkomanii. Szkolenie w dziedzinie uzależnień 209 Tasks of the Health Care in Preventing Drug Addiction. Training in the Field of Addiction Jakub Parobczy, Tomasz Zalewski Europejskie ramy kwalifikacji w dziedzinie kształcenia medycznego dla zawodu ratownika wodnego 223 European Qualifications Framework in the Area of Medical Training for Lifeguards Adam Płaczek Szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie pierwszej pomocy 249 Professional Education and Training of Police Officers in Providing First Aid Danuta Bukowiecka, Ireneusz Bukowiecki Pomiar sprawności fizycznej w procesie doboru kandydatów do wybranych służb dyspozycyjnych społeczeństwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 267 Measurement of Fitness Level in the Recruitment Process to Selected Public Services Responsible for Internal Security

Komentarze od Disqus