Znajdź ebooka:

Aktualności

  25-02-2019 21:01

  Czytniki ebooków

  Co jakiś czas wszyscy stają przed dylematem "Jaki czytnik wybrać?". Temat wraca jak bumerang, a raz podjęta decyzja nie zawsze jest aktualna po upływie kilku lat od zakupu ostatniego urządzenia do czytania ebooków.
  czytaj

  08-11-2016 00:12

  Świat Ebooków

  Powstała nowa księgarnia z ebookami - witamy światebooków.pl!
  czytaj

  16-05-2015 08:00

  Ebook jako prezent

  Jednymi z najpopularniejszych prezentów są niewątpliwie książki. Podarowanie książki na urodziny lub z okazji innego, ważnego wydarzenia, to zawsze dobry pomysł.
  czytaj

  08-12-2014 09:00

  Czas motyli, Julia Alvarez, recenzja ebooka

  Są miejsca, które kojarzą się nam z wojną, rewolucją, wielkimi dziejowymi wydarzeniami. Są też takie walki, które pozostają zawsze w cieniu historii. Jedną z nich jest długi okres dyktatury Rafaela Trujillo na Dominikanie – rajskiej wyspie, której piękne, białe plaże nierzadko spływały krwią, zaś morze zapamiętało wiele zbezczeszczonych, zmaltretowanych ciał.
  czytaj

  02-12-2014 09:00

  Największa księgarnia z ebookami w Polsce, czyli jeszcze o piractwie

  Jaki jest Wasz typ? Kto dominuje na rodzimym rynku ebooków? Kto ustala na nim warunki? Chyba Wasza odpowiedź będzie nad wyrost optymistyczna. Chodzi o Chomikuj.pl
  czytaj

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Autor:

Poprzednie Antologie dotyczyły I Rzeczypospolitej, okresu zaborów oraz myśli politycznej po 1989 r., obecna obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego. Naszą – redaktorów – intencją było zapewnienie czytelnikowi możliwości bezpośredniego obcowania ze źródłem. Każde omówienie zawiera bowiem – nawet niezamierzoną – interpretację. Niezależnie od tego współcześnie możemy dostrzec powrót do części idei powstałych w okresie międzywojennym. Dajemy więc odbiorcy możliwość odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z epigonami, czy z twórczymi kontynuatorami dawnych koncepcji. Wśród tekstów reprezentatywnych znalazły się zatem także te nieznane, a wartościowe, sięgnęliśmy do publicystyki mniej znanych reprezentantów oraz grup marginalnych jak anarchiści czy synarchiści. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie układu według nurtów politycznych. Z kolei w obrębie każdego z nurtów zastosowano kryterium chronologiczne. Dzięki temu możliwe było zasygnalizowanie kierunków ewolucji opinii i trendów np. w odniesieniu do instytucji państwa. Zbiór nasz adresujemy do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników nauki, a także wszystkich osób zainteresowanych ideami politycznymi.WSTĘP / 9 KONSERWATYŚCI S. Estreicher, Istota konserwatyzmu / 17 Sz. Dzierzgowski, Król źródłem władz / 19 S. Cat-Mackiewicz, Zachowawczość . / 34 W. L. Jaworski, Myśli o ustroju państwowym / 37 P. Dunin-Borkowski, Konserwatyzm a idea elity rządzącej / 39 A. M. Bocheński, Warunki likwidacji B.B.W.R. / 47 PIŁSUDCZYCY I. Matuszewski, Próby syntez / 51 J. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski / 53 J. Husarski, Nakaz czynu majowego / 55 J. Ostrowski, Kontury idei państwowej / 57 Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego / 59 Niesygnowany, Wartość wychowawcza Legionów / 67 B. Miedziński, Na przełęczy, Inicjatywa, Organizacja państwa a organizacja narodu / 68 NARODOWA DEMOKRACJA T. Gluziński, Mniejszości narodowe a państwo / 73 M. Holder-Eggerowa, Kobieta a samorząd / 81 Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej uchwalona na III-cim Kongresie w Warszawie w listopadzie 1925 r. / 87 J. Giertych, O program polityki kresowej / 89 R. Dmowski, Czem są Żydzi / 96 R. Dmowski, Nacjonalizm a żydzi / 99 R. Rybarski, Naród a gospodarstwo / 103 Polska na zakręcie. Streszczenie przemówienia red. St. Sachy, Zjazd przedstawicieli Pracy Narodowej na wsi. Przebieg – Referaty – Uchwały / 108 CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA S. Adamski, Zasady i dążenia Narodowego Stronnictwa Pracy / 117 A. Szymański, Państwo i społeczeństwo / 122 Rewizja konstytucji marcowej i postulaty katolickie (to wyraz osobistych zapatrywań grupy katolików niepodpisanych) / 126 Uwagi Episkopatu Polski w przedmiocie zmian Konstytucji / 131 Przebudowa ustroju społecznego na podstawie encykliki „Quadragesimo Anno” / 135 List pasterski Episkopatu Polski / 137 J. Kobyliński, Istota i geneza państwa totalnego / 139 I. Czuma, Wolność narodu w państwie / 143 RUCH LUDOWY Deklaracja i program Polskiego Stronnictwa Ludowego uchwalony przez kongres delegatów PSL dnia 1 czerwca 1919 r. w Krakowie / 147 Odezwa klubu parlamentarnego PSL Piast w sprawie wypełniania przez ludowców obowiązków obywatelskich / 154 J. Kuncewicz, Samorząd jako element przyszłej łączności państwowej, Państwo a organizacje jego obywateli, Rola fermentów społecznych / 157 S. Miłkowski, Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego / 161POLSCY SOCJALIŚCI Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony na XVII Kongresie / 171 B. Siwik, Państwo a społeczność narodowa / 172 Z. Kisielewski, Kultura a proletariat / 177 M. Niedziałkowski, Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnień / 179 B. Siwik, W walce o prawdę / 192 Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony przez XXIV Kongres / 195 Z. Gross, Człowiek i wolność. Wstęp do filozofii socjalizmu / 195 ANARCHIŚCI I SYNARCHIŚCI E. Abramowski, Zasady respubliki kooperatywnej / 203 A. S., Federalizm w praktyce organizacji anarchistycznej / 205 M. B., Pomoc wzajemna a walka klas. Tezy do referatu w rocznicę śmierci Piotra Kropotkina / 208 W. H., Bezrobocie a anarchizm / 211 Niesygnowany, Synarchja w ustroju politycznym Polski / 215

Komentarze od Disqus